top of page

Den naturlige smag af økologisk most og soda fra Bornholm, der smager af mere.

Bornholms Mosteri tapper økologisk most og soda, der smager af mere. Vi presser smagen til det yderste, minimerer sukkerindholdet og undlader kunstige tilsætningsstoffer, fordi vi tror på, at den gode smag kommer fra naturen selv.

Men vi har smag for mere. Når du nyder vores produkter, gør du også en forskel for vores dedikerede medarbejdere. Du støtter nemlig en lokal social virksomhed på Bornholm, hvor vi ser alle som ressourcer, og sammen løfter vi i flok. Hele 75% af vores team er personer, der normalt ville være langt fra arbejdsmarkedet. Hos os blomstrer de i vores rammer, og du er med til at skabe positiv udvikling på Bornholm.

Udforsk vores store udvalg af lækre most samt vores helt nye serie af boblende soda og støt op om en lokal social virksomhed på Bornholm.

VORES HISTORIE

2006

Begyndelsen

To initiativrige socialpædagoger i Bornholms Regionskommune får idéen til et beskæftigelsesprojekt for socialt udsatte, hvor æblerne i en gammel æbleplantage uden for Svaneke bliver rammen om det såkaldte ”Ciderprojekt”. Plantagens æbler bliver ved hjælp af hænderne fra disse mennesker, der af den ene eller anden årsag har vanskeligt ved at varetage et ordinært job, omdannet til cider og æblemost. Produkterne bliver til at begynde med kun solgt på Bornholm, men salget bevæger sig senere også uden for øen, og produktsortimentet begynder at omfatte andre frugtvarianter end æble.

2010

Bornholms Mosteri opstår

I takt med at projektet og produkterne bliver mere og mere etableret på markedet bliver navnet ”Ciderprojektet” ændret til det nuværende navn ”Bornholms Mosteri”. År 2010 bliver dermed Bornholms Mosteris officielle etableringsår, hvilket også fremgår af Mosteriets logo og flaskernes kapsler.

2012

Vokseværk

Det kommunale beskæftigelsesprojekt vokser over årene ud af sine rammer og flytter derfor i nye lokaler i en tidligere fiskefabrik på Rønne Havn. Fiskefabrikken har tidligere udgjort rammerne for flere end 200 medarbejdere, men som en konsekvens af nedgangen i fiskeriet omkring Bornholm op igennem 90’erne blev fiskeproduktionen indstillet. Til gengæld er lokalerne oplagte rammer for en mostproduktion.

Hyldeblomst.png
Hindbær.png

2013

Privatiseret

Virksomheden opnår en størrelse, hvor det ikke længere kan drives i kommunalt regi og bliver derfor privatiseret ved, at to bornholmske virksomheder, Michelin-restauranten Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen/Insepa, køber virksomheden. På dette tidspunkt tiltræder Den Sociale Kapitalfond desuden som långiver og bidrager samtidig med kompetencer og viden i forhold til det sociale ansvar. Virksomheden drives herfra kommercielt, men det sociale ansvar bibeholdes, og som en del af handlen med Bornholms Regionskommune forpligter virksomheden sig til, at minimum 50 procent af de ansatte også i fremtiden vil bestå af socialt udsatte medborgere.

2015

Udvidelse af ejerkredsen

Efter nogle hårde økonomiske år som selvstændig virksomhed og et skifte i ledelsen, opstår der behov for yderligere kapital. Som del af en kapitaludvidelse udvides ejerkredsen med den bornholmske fiskerivirksomhed Ocean Prawns og Den Sociale Kapitalfond. Udvidelsen betyder, at de eksisterende arbejdspladser på Mosteriet kan bevares, samt at der er skabt et økonomisk fundament for, at der kan skabes endnu flere arbejdspladser, og at Bornholms Mosteri kan fortsætte udviklingen af kvalitetsprodukter.

2020

Skift i ejerkredsen

Største aktionær, Michelin-restauranten Kadeau, går konkurs i marts som følge af Coronakrisen og udtræder derved af ejerkredsen. Mosteriet er hårdt ramt af Coronakrisen, hvor ca. 85% af omsætningen mistes under den 3 måneders nedlukning af Danmark. Selskabet rekonstrueres i juni, hvor gælden nedbringes og ny kapital bliver indskudt af tilbageværende ejere samt nye medejere bestående af August Lund via sit holdingselskab H.A.L. Holding ApS, Lars Nørby Johansen via sit holdingselskab Efterår 2019 ApS og Filip Lau via Investeringsselskabet af 19.12.2000 ApS.an de er blevet til.

I dag

Bornholms Mosteri i dag

Der fremstilles årligt mere omkring 1,2 mio. flasker most og saftdrikke, og der beskæftiges mere end 20 personer. Siden privatiseringen i 2013 har andelen af socialt udsatte medarbejdere desuden ligget på mellem 70 og 80 procent, hvilket er et pænt stykke over de 50 procent, som aftalen med Bornholms Regionskommune stiller krav om.

Mød holdet

Vi går op i, at vores medarbejdere er en del af lokalsamfundet og at vi påvirker vores omgivelser positivt. Her kan du hilse på vores hold.

bottom of page